Advocaat sinds 1991

Ik ben geboren in 1962 en in 1991 beëdigd als advocaat.

Ik ben een gespecialiseerde cassatieadvocaat. Ik behandel cassatieprocedures bij de Hoge Raad en geef cassatieadviezen in uiteenlopende zaken. Als één van de weinige cassatieadvocaten ben ik gespecialiseerd in onteigeningzaken. Als cassatieadvocaat ben ik betrokken geweest bij een groot aantal belangrijke onteigeningsarresten van de Hoge Raad.

Ik ben ook een zeer ervaren onteigeningsadvocaat. Ik behartig met name de belangen van bedrijven en particulieren die onteigend (dreigen te) worden. Van 2012 tot november 2014 was ik voorzitter van de Vereniging voor Onteigeningsadvocaten (VOA). Daarvoor was ik zes jaar bestuurslid van de VOA.

Verder ben ik secretaris van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel. Als secretaris adviseer ik de – vaak technisch geschoolde – arbiters over de juridische aspecten van arbitrageprocedures en stel ik concept-vonnissen op.

Ik ben lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA), de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA), de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP), de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR) en zit in de Redactieraad van het Tijdschrift voor Arbitrage (TvA).

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik het rechtsgebied cassatie geregistreerd. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied cassatie.

Jan Peter van den Berg

jpvandenberg@vdbergadvocaat.nl
06 24 60 69 14
LinkedIn

Bink36, unit M5 23
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
T 070 820 03 33

Site by Brandcode