Cassatie

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van civiele cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden.

“ Alleen gespecialiseerde cassatieadvocaten die als zodanig staan ingeschreven mogen cassatieprocedures voeren bij de Hoge Raad.”

Ik behandel cassatiezaken op het hele terrein van het burgerlijk (proces)recht. Daarbij kunt u denken aan verbintenissenrecht, goederenrecht, faillissementsrecht, vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht en aan zaken op het grensvlak van civielrecht en bestuursrecht. Ik heb als bijzonder specialisme het geven van cassatieadviezen en het behandelen van cassatieprocedures in onteigeningszaken.

Bekijk mijn track record
Lees verder

Recente arresten van de Hoge Raad

De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele zaken in Nederland. Tegen een arrest van een gerechtshof of – soms – een vonnis van een rechtbank kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. De toetsing door de Hoge Raad is echter beperkt. De Hoge Raad toetst slechts of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast en of de uitspraak van de lagere rechter voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd. De Hoge Raad laat zich niet in met de juistheid van feitelijke vaststellingen en oordelen.

Lees verder

Civiele cassatie

Een cassatieprocedure vraagt om een andere benadering van uw zaak. Indien u cassatieberoep overweegt kan ik u hierover adviseren. Dit advies kan variëren van een zogenaamde quick scan tot een uitgebreid schriftelijk advies. Op basis van mijn advies kunt u beslissen of u cassatieberoep wilt instellen. Afhankelijk van mijn advies kan ik cassatieberoep voor u instellen en de cassatieprocedure voor u behandelen. Ook kan ik voor u verweer voeren in een cassatieprocedure.

Indien u reeds elders cassatieadvies heeft ingewonnen, kunt u bij mij ook terecht voor een second opinion. Ook kan ik u – onder andere met het oog op een eventuele cassatieprocedure – adviseren over de procedure bij de rechtbank en/of het hof.

Een lagere rechter kan prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. Ook voorafgaand aan of in een prejudiciële procedure kan ik u als cassatieadvocaat van dienst zijn.

Ik zit – letterlijk – dicht bij de Hoge Raad, maar behandel zaken uit het hele land en uit de Nederlandse Antillen.

Download de whitepaper
Neem de volgende stap