Privacyverklaring Website

Wij doen ons best om uw privacy te beschermen en te waarborgen. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze Privacyverklaring. 

Contactgegevens
Van den Berg advocaat B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Binckhorstlaan 36, unit M5 31 (2516 BE in Den Haag). Telefonisch kunt u ons bereiken op 070 820 03 33, per e-mail via info@vdbergadvocaat.nl. 

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de verbetering van onze website en voor marketingdoeleinden. 

Cookies
Om bezoeken aan www.vdbergadvocaat.nl te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Deze informatie wordt verzameld door cookies. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u in de instellingen van uw browser aangeven of u deze cookies wilt toestaan. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw browser om te zien hoe u cookies kunt blokkeren. U kunt ook instellen dat u een bericht ontvangt voordat een cookie wordt opgeslagen. 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Wij hanteren 2 soorten cookies: 

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft over het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden. 

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor wij de site kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen. 

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard. 

Uw persoonsgegevens en derden
Wij houden geen unieke persoonsgegevens bij, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. Alle gegevens die u zelf op onze website invoert, komen bij ons terecht. Wij stellen zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. 

Uw rechten
U hebt het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Neemt u voor al deze vragen contact op via 070 820 03 33 of info@vdbergadvocaat.nl. 

Klachten?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@vdbergadvocaat.nl of te bellen met 070 820 03 33. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.